Hölö-Mörkö
Tanken här är att berätta om Hölö-Mörkös historia.
Kommer att uppdateras vartefter tid ovh lust finnes och information blir tillgänglig.
Tips på material emottages tacksamt!
För länkar till Hölö/Mörkösidor, klicka Här!

Hölö Hembygdssång
Tillägnad Hölö socken
Av Auda Alm-Eriksson
Läs mer om Auda Alm-Eriksson i
Hölö Mörkö Hembygdsförenings Årskrönika 2007


Från havets salta vindar brusa,
in över Hölös gula sädesfält,
in över bygder sommarljusa,
där fäder sin vita kyrka ställt.
Från Vinterhälla kronobrygga,
till blånande och soligt Österby,
gå Hölöbönder sörmlandskt trygga,
i arbetstakt med brunbränd hy.

Från Skyttorps sekelgamla pålverk,
från Valåkers till Staf och Skilleby,
står sommartid ett fredens bålverk
av ymnig hässja, skyl och vålm.
Och som ett värn på krönet skåda
vid ättebyn, det gamla röda Sund.
Här Kyrksjöns vågor storm bebåda
i skum mot Hemstas höga rund.

Från sluttningen vid Nygards marker
fran Åbykvarn till Tullgarns vita slott,
dra vågorna hän mot kungaparken,
där älgar rädas knappt för skott.
Nar helgmål rings i Hölö kyrka
går våg till ro vid Kyrksjöns strand,
då hämta Hölöbor i bön sin styrka,
då svara mörköklockorna ibland.

Och skenor gå från Hejsta gärden,
förbi en sekelgammal helgedom,
och föra Hölöborna ut i världen.
Dock glöm ej barndomsdagars rikedom
av minnen och av stora tankar.
Var viss, det dröjer icke länge än,
förr´n åter Hölöbon på porten bankar,
se Hölö, här är jag igen.

Dig Hölö hälsa dina söner,
din hembygd, dina döttrar likaså.
Vi äga arv från Scharffens böner
från trummans dån; vi redo stå,
att värna, fria, dessa fagra stränder,
där and och dopping bygga bo.
Och vad som än i världen händer,
vi på vår Gud och Hölö tro.

Wikipedia finns mycket information,
Här nedan är några exempel:
Hölö
Hölö kyrka
Mörkö
Mörkö kyrka
Hölebo Härad

Fornlämningar:
En översikt över fornlämningar i Hölö
Du kan zooma och flytta kartan efter behov.

Sökning i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar,
bl.a. Riksantikvarieämbetet:

Hölö
Hölö endast bilder
Mörkö
Mörkö endast bilder

Från lite aktiviteter:

Hembygdsrundan 2007
Hemvändardagen 2009